Agenda Discovery Week Month

Curated for Me

60 Milionw Kongres / 60 Million Congress / MIAMI 2018

60 MLN CONGRESS
Write a Review
Select your rating. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Endorsed by Curators:
Feb 10 9:00AM - 4:00PM

The idea behind the 60 Million Congress, a global meet-up of Polish expat entrepreneurs, is to integrate - on a broad scale - the Polish and Polish expat business communities at large. The name of the congress corresponds with the overall number of Poles that there are in the world - in Poland and abroad. The celebration of Poland's 100th anniversary after regaining independence constitutes a unique opportunity to meet for Polish expats and to discuss the current position of Poland on the world map, especially in the context of today's globalization process within the political and socio-economic sphere.

The guiding intention of the congress organizers is to define the current relationship status and character between Polish business, science and cultural organizations both in Poland and beyond the countries border. Defining the scale of these relationships will in turn determine the the potential benefits that stem therefrom. The cardinal goal of the debate is to identify the most promising fields for closer cooperation and which could bring about the most optimal positive results for the Polish community at large.


In 2018 two editions of the Congress will be held. The first congress will take place on february 9-10 at the Eden Roc Hotel in Miami Beach. The second edition on August 30-31 will take place at G2A Arena , the Congress and Exhibition Centre of the Podkarpackei Region in Jasionka (close to Rzeszow). The agenda of both events revolves around the panel formula, preceded by a introductory presentation. The topics covered throughout include, but are not limited to, the issue of building the Polish Brand throughout the world, Polish and international business cooperation, tourism in Poland, or investment opportunities in Poland.

We strongly believe that the 60 mln Congress will constitute a platform for international and intergenerational communincation, which in turn will promote a closer collaboration and to a more integrated Polish community - domestically and internationally.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ide lec u podstaw Kongresu 60 milionw - Wielkiego Spotkania Przedsibiorcw Polonijnych jest integracja polskich rodowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogln liczb yjcych na wiecie Polakw. Obchody przypadajcej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodlegoci stanowi doskona okazj do spotkania w gronie polonijnym i podjcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie wiata i naszej pozycji w relacjach midzynarodowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem ich gospodarczego wymiaru.

Intencj przywiecajc organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru wsppracy midzy polskimi orodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granic oraz okrelenie wagi tej wsppracy wraz z pyncymi z niej korzyciami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych paszczyzn kooperacji, na ktrych warto rozwija i umacnia dotychczasowe relacje, a take poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarw wsplnego dziaania.

Na rok 2018 zaplanowano dwie edycje Kongresu. Pierwsza z nich odbdzie w dniach 9-10 lutego w Eden Roc Hotel w Miami Beach, druga za, datowana na 30-31 sierpnia, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Wojewdztwa Podkarpackiego w Jasionce. Program obu wydarze realizowany bdzie w ramach kilku paneli dyskusyjnych, z ktrych kady poprzedzony zostanie prezentacj wprowadzajc. Zakres tematyczny pierwszej edycji obejmie m.in. zagadnienia budowania polskiej marki na wiecie, kreowania wizerunku kraju na arenie midzynarodowej i roli Polonii w tym procesie, wsppracy gospodarczej midzy polskimi i zagranicznymi orodkami biznesowymi, w tym wprowadzania polskich przedsibiorcw na rynki zewntrzne, potencjau turystycznego Polski a take opcji inwestycyjnych w naszym kraju, z ktrych skorzysta mog rodacy zamieszkujcy poza jego granicami.

Wierzymy, e Kongres 60 milionw stanie si paszczyzn midzynarodowej i midzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniajc si tym samym do integracji rozproszonej po wiecie polskiej spoecznoci i zacienienia wizw, nie tylko o charakterze biznesowym.


Upcoming Events